Privacy Statement

Luna Koeriers ziet het als een plicht persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe wij omgaan met uw privacy hebben wij vastgelegd in dit Privacy Statement.

Luna Koeriers neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u of uw klanten op een veilige manier verwerken en gebruiken.

In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@lunakoeriers.nl. Privacy Statement Versie 12-05-2018

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Wij helpen u graag! Web: www.lunakoeriers.nl | Mail: info@lunakoeriers.nl | Tel: 0229-213366

Privacy Statement Luna Koeriers

Wie is Luna Koeriers?

Luna Koeriers is de vennootschap onder firma Luna Koeriersdiensten, kantoorhoudende te (1627LB) Hoorn aan Electronweg 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37107936. Luna Koeriers is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Luna Koeriers jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Luna Koeriers persoonsgegevens over of voor jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Luna Koeriers voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Luna Koeriers worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Dienstverlening
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam,E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Luna Koeriers heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Luna Koeriers over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Luna Koeriers. Je kunt verzoeken dat Luna Koeriers je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om EasyTrans Software te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van EasyTrans Software of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van EasyTrans Software te verkrijgen. EasyTrans Software zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat EasyTrans Software je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Luna Koeriers

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@lunakoeriers.nl. Luna Koeriers zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Luna Koeriers een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Luna Koeriers je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Luna Koeriers verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Luna Koeriers ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van EasyTrans Software worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van EasyTrans Software worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Luna Koeriers je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@lunakoeriers.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Luna Koeriers jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@lunakoeriers.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.