Kwaliteit in Transport begint bij NIWO.

De NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg.

De NIWO stelt o.a. eisen op het gebied van vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.

André de Loor is in het bezit van het vakdiploma vakbekwaamheid.